TIPOS lídrom v oblasti zodpovedného hrania, získal európsky certifikát

Ako vôbec prvý na Slovensku získal TIPOS certifikát od The European Lotteries v oblasti zodpovedného hrania. Aj v tomto aspekte potvrdzuje pozíciu lídra na slovenskom trhu a chce inšpirovať ďalšie subjekty.

Aspekt zodpovedného hrania je v súčasnej dobe mimoriadne dôležitý a spoločnosť TIPOS si to veľmi dobre uvedomuje. Preto podnikla všetky potrebné kroky a získala vysoko cenený certifikát v oblasti zodpovedného hrania od Európskej lotériovej asociácie. Dosiahla to vôbec ako prvá spoločnosť na slovenskom trhu a stáva sa lídrom aj v tejto oblasti.

TIPOS musel uspieť vo všetkých desiatich hodnotených oblastiach v segmente zodpovedného hrania. Podarilo sa a tak už oficiálne môže používať odznak certifikácie zodpovedného hrania. Oficiálne si prevezme certifikát v chorvátskom Šibeniku v roku 2023. Tento certifikát o zodpovednom hraní má platnosť troch rokov a po nich prebehne opätovné prehodnotenie. Počas troch rokov navyše prebehne aspoň jeho priebežné hodnotenie v oblasti zodpovedného hrania.

TIPOS chce v oblasti zodpovedného hrania inšpirovať aj ostatné subjekty na domácom trhu

„Museli sme upraviť niektoré naše procesy, implementovať viaceré striktné opatrenia do fungovania našich produktov a služieb. Aktivity, ktoré v oblasti zodpovedného hrania realizujeme a ktoré vyplývajú z certifikačnej schémy, sú častokrát nad rámec aktuálne platnej legislatívy, čo nás v niektorých ohľadoch znevýhodňuje oproti našej konkurencii, ktorá takéto striktné pravidlá dodržiavať nemusí. Téma zodpovedného hrania je však pre národnú lotériovú spoločnosť kľúčová. Najmä s ohľadom na vytváranie bezpečného hráčskeho prostredia a ochranu hráčov,“ vyhlásil podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ sekcie finančnej a právnej spoločnosti TIPOS Oliver Felszeghy.

Spoločnosť TIPOS aplikovala prvky na zvýšenie zodpovednosti v oblasti hrania na svoje marketingové aktivity. V tomto smere cieli najmä na mladistvých a najzraniteľnejšie skupiny. Okrem toho nadviazala spoluprácu s odborníkmi v oblasti patologického hráčstva a systematicky vyhodnocuje rizikovosť jednotlivých hazardných hier vo svojom portfóliu. Spoločnosť tiež vylepšila interné procesy v oblasti identifikácie rizikových hráčov a s tým súvisiacich krokov.

TIPOS chce ísť príkladom a strhnúť aj ďalšie subjekty na slovenskom trhu. „Veríme, že naše kroky budú inšpiráciou aj pre ďalšie subjekty na trhu. Kultivácia a zvyšovanie bezpečnosti hráčskeho prostredia by mali byť totiž cieľom celého segmentu,“ dodáva Felszeghy.