Blackjack a počítanie kariet: Systém Knockout

Blackjack prináša možnosť počítania kariet a tým zníženie výhody kasína. Predstavíme vám počítací systém Knockout.

Vznik počítacieho systému s názvom Knockout sa datuje do roku 1998. Postarala sa o to dvojica Ken Fuchs a Olaf Vancura. Špecifikom tohto počítacieho systému je, že sa pri ňom hráči vyhnú komplikovanej konverzii medzi aktuálnym bodovým stavom a skutočným bodovým stavom na základe počtu balíčkov kariet v hre.

Knockout patrí medzi nevyvážené počítacie systémy pre blackjack. To znamená, že hodnota počítania po rozdaní celého balíčku kariet nedosiahne hodnotu 0. Konverzia na skutočnú bodovú hodnotu v tomto koncepte nie je nutná. Výhodou Knockoutu je jednoduchosť, obmedzenie zbytočných chýb v počítaní kariet a môžu ho aplikovať aj začiatočníci v počítaní kariet.

Bodové hodnoty pre Knockout

-1 zodpovedá karte 10 a esu

0 zodpovedá kartám 8 a 9

+1 zodpovedá kartám od 2 do 7

Nevyváženosť systému tkvie v tom, že na rozdiel od Hi-Lo počítacieho systému v Knockaute sa priraďuje k sedmičke hodnota +1. V balíčku sú dovedna štyri sedmičky a teda po pretočení jedného balíčku kariet je namiesto nuly finálová hodnota +4. V dôsledku toho stačí prepočítavať len aktuálnu hodnotu kariet. Nemusíte riešiť konverziu na skutočnú hodnotu v závislosti od počtu balíčkov kariet v hre.

Aplikácia systému Knockout pre blackjack s vyšším počtom balíčkov kariet v hre

Hra s dvoma balíčkami kariet – počítanie hodnoty stávok

Záporná alebo nulová bodová hodnota : základná výška stávky

+1 : dvojnásobná výška stávky

+2 : trojnásobná výška stávky

+3: štvornásobná výška stávky

+4: päťnásobná výška stávky

+5 a viac: šesťnásobná výška stávky

Nikdy neprekročte 6-násobok stávky!

Hra so 6-8 balíčkami kariet – počítanie hodnoty stávok

Záporná či nulová bodová hodnota: základná výška stávky

+1 : dvojnásobok stávky

+2: štvornásobok stávky

+3: osemnásobok stávky

+4 : desaťnásobok stávky

+5 a viac: 12-násobok stávky