5 signálov, že máš problém s hazardnými hrami

Problém s hazardnými hrami má množstvo hráčov po celom svete. Týchto päť signálov jasne ukazuje, že niečo nie je v poriadku!

5 signálov, že máš problém s hazardnými hrami

Prenasledovanie strát

Prenasledovanie strát je azda najväčšou a najbežnejšou chybou, ktorej sa dopúšťa množstvo hazardných hráčov. Čo to znamená? Po prehre chcú stratené peniaze získať čo najrýchlejšie späť. Neuvedomujú si riziká a vrhajú sa do čoraz riskantnejších a vyšších stávok s cieľom kompenzovať prehry. Ale dostávajú sa do bludného kruhu, z ktorého niet cesty späť.

Tajenie svojej hráčskej vášne

Ak tajíš, že hráš, tak máš problém s hazardnými hrami. Je to úplne jasný signál. Hazardné hry majú byť zábavou. Zábavou, za ktorú si platíš. Rovnako ako návšteva kina, aquaparku a podobne. Ak hráš len pre zábavu, čo je správne, tak nemáš dôvod to tajiť pred okolím a svojimi najbližšími. Pokiaľ ale skrývaš svoju hráčsku vášeň, mal by si vyhľadať odbornú pomoc. Niečo nie je v poriadku.

Dlhy a neplatenie účtov

Existujú hazardní hráči, ktorým gambling vážne prerástol cez hlavu a majú problém s platením bežných účtov a životných výdavkov ako nájomné a podobne. Prípadne si požičiavajú peniaze, aby mohli ďalej hrať a nemajú perspektívu tieto dlhy splatiť. Tu už vidíme vážny problém s hazardnými hrami.

Nespíš

Problémový hráč má často nedostatok spánku. Buď preto, lebo po nociach hráva, keďže cez deň sa venuje práci či bežným povinnostiam. Alebo má zhoršenú kvalitu spánku. Strata spánku je ďalším signálom, že tvoja hráčska vášeň ti prerástla cez hlavu.

Sociálne problémy

Nezhody v partnerskom živote, konflikty na pracovisku či s príslušníkmi rodiny. Za týmto všetkým môže stáť problém s hazardnými hrami. Signálmi problémového hráča sú aj chaos v živote, nestíhanie bežných povinností, problémy v práci, konflikty v partnerskom či rodinnom živote alebo zanedbávanie dôležitých činností.  Niekedy problém s hazardnými hrami ústi aj do stránenia sa známych, kamarátov alebo kolegov.