Čínsky blackjack verzus tradičný blackjack: Ktorý z nich je lepší?

Čínsky blackjack a jeho porovnanie s tradičným blackjackom, ako ho poznáš aj ty! V čom spočívajú špecifiká tejto menej konvenčnej verzie obľúbenej kartovej hry? A aké sú rozdiely oproti tradičnému blackjacku?

Čínsky blackjack poznáme aj pod názvami ban-luck alebo ban-nag. Má isté podobnosti s konvenčnou verziou blackjacku, ale aj niekoľko rozdielov a odlišností. Čínsky blackjack využíva jeden alebo dva balíčky s 52 kartami a môže ich hrať ľubovoľný počet hráčov. Jeden z hráčov je určený za krupiéra, zvyčajne sa v tejto pozícii striedajú.

Čínsky blackjack a jeho pravidlá

Väčšina pravidiel čínskeho blackjacku je identická s pravidlami tradičného blackjacku. Existujú však aj špecifické odlišnosti. Čínsky blackjack má vlastné výherné kombinácie – ban-ban, ban-nag, voľná ruka a 5-Dragon.

  • Hráč s dvoma esami získava ban-ban. Vypláca sa v kurze 3/1 v prípade, že ban-ban nemá aj krupiér
  • Hráč, s esom a kartou v hodnote 10 získava ban-nag. Ten sa vypláca v pomere 2/1. V prípade, že má ban-nag krupiér, porazí všetky karty okrem ban-banu
  • Hráč s celkovým súčtom na ruke 15 získava voľnú ruku. Umožní mu to pokračovať v hre alebo ju zastaviť. Rovnako to platí aj pre krupiéra. V prípade, že sa krupiér rozhodne ukončiť hru, hra končí a znovu zamieša karty
  • Ak hráč disponuje piatimi kartami bez toho, aby vypadol, získava 5-Dragon. Táto špeciálna kombinácia vypláca v kurze 2/1. To platí v prípade celkového súčtu kariet do 21. Ak má súčet v tejto kartovej kombinácii 21, tak 5-Dragon vypláca v kurze 3/1. V prípade, že 5-Dragon získa krupiér, všetci hráči musia zdvojnásobiť svoju počiatočnú stávku a vyplatiť ho. V prípade, že má 5-Dragon s celkovým súčtom presne 21, tak hráči musia vyplatiť trojnásobok svojej počiatočnej stávky

Ostatné veci platia v čínskom blackjacku rovnako ako v štandardnej verzii tejto obľúbenej kartovej hry.

Čínsky blackjack verzus štandardný blackjack

Aké sú rozdiely medzi týmito dvoma verziami blackjacku? Hlavnou odlišnosťou sú výherné kombinácie, ktoré čínsky blackjack prináša. Hodnota esa sa mení v závislosti od toho, koľko kariet má hráč na ruke. To znamená, že ak drží dve karty, eso sa počíta v hodnote 10 alebo 11. V prípade, že hráč disponuje troma kartami, eso má hodnotu 1 alebo 10. A pri štyroch a viacerých kartách na ruke hráča sa eso počíta len v hodnote 1.

Ďalším zásadným rozdielom v čínskom blackjacku oproti tradičnej verzii je, že ak má krupiér celkovo 16-20 zo svojich pôvodne rozdaných kariet, môže odhaliť určitý počet hráčových rúk predtým, ako sa rozhodne, či má zasiahnuť alebo stáť. Krupiér vyhráva v prípade, že dosiahne súčet 21 bez vypadnutia.

Výhoda kasína (house edge) a čínsky blackjack

Ešte dôležitá otázka na záver: Aká je výhoda kasína (house edge) pri čínskom blackjacku? V tejto verzii má kasíno významnú výhodu oproti hráčom. Preto sa hráči pri hraní tejto hry striedajú v pozícii krupiéra. Pravdepodobnosť, že hráč získa ban-ban je nízka(0,56 %). Celková pravdepodobnosť výhry je 42,4 % v porovnaní so 49 % šancou na prehru. Remízy sa vyskytujú v 8,5 % prípadov.