Pravidlá hry BlackJack

Opakovanie matka múdrosti a preto nezaškodí zopakovať si základné pravidlá hry BlackJack. Pre všetkých začiatočníkov, aby sa lepšie zorientovali a pre ostatných, aby si niektoré veci utvrdili.

Základy hry BlackJack – pravidlá, princíp a počítanie kariet

Pravidlá hry – BlackJack online hrá hráč proti kasínu, ktoré je reprezentované krupiérom. Každý dostáva na začiatku hry dve karty. Cieľom je čo najviac sa priblížiť hodnote 21. Nesmie sa prekročiť tento súčet kariet. Víťazom sa stáva ten, koho súčet kariet je hodnote 21 bližšie. Výraz „trop“ označuje prekročenie hodnoty kariet 21. V prípade zhody hodnoty kariet nie je víťaz a hra končí nerozhodne.

Počítanie kariet v hre BlackJack – Riešime základy hry BlackJack a v tejto súvislosti je alfa a omega počítanie kariet. Hra sa hrá klasickými žolíkovými kartami. Karty od 2 do 10 majú identickú hodnotu, to znamená, že karta 6 má hodnotu 6, karta 7 má hodnotu 7 a podobne. Karty J, Q a K majú hodnotu 10. Eso je špeciálna karta – v hre BlackJack môže mať hodnotu 1 alebo 11. Príklad: Hráč si vytiahne Eso a osmičku – to znamená hodnoty 9 (1+8) alebo 19 (11+8).

Ako prebieha rozdávanie kariet a kto je vlastne krupiér?

Rozdávanie kariet – Každá hra má určenú minimálnu stávku. Hráč uskutoční stávku a následne krupiér začne rozdávať karty. Krupiér rozdáva karty v smere hodinových ručičiek. Karty sa rozdávajú v dvoch kolách tak, aby každý pri stole videl ich hodnotu. Po tom, ako hráč vidí karty, môže sa rozhodnúť, čo ďalej. Či si bude pýtať ďalšiu kartu, bude stáť, prípadne sa môže vzdať.  Môže tiež rozdeliť karty do dvoch rúk, poistiť stávku alebo ju zdvojnásobiť. O tom sa budeme baviť na inom mieste. V prípade, že je hráč „trop“, to znamená súčtom dvoch kariet prekročí hodnotu 21, prehráva a príde o svoju stávku.

Krupiér – Kto to vlastne je? Je to súper hráča v BlackJacku. Oproti bežným hráčom má výrazné obmedzenia. MUSÍ si vziať ďalšiu kartu, ak je jeho súčet menší ako 17. NESMIE si vziať ďalšiu kartu, pokiaľ súčet jeho kariet prekročí hodnotu 17. NESMIE ani zdvojnásobiť stávku. Ak má „trop“, prekročí hodnotu 21, vyhráva hráč. V prípade, že má BlackJack, teda súčet presne 21, vyhráva. Ak má hráč rovnako BlackJack, hra je nerozhodná a nevyhráva nikto. Výhry sa vyplácajú v pomere 1:1. Ak stavíte 30 eur a vyhráte, získate 60 eur, teda čistý zisk 30 eur.

krupiér v hre BlackJack

zdroj: depositphotos

Herné činnosti

Poistenie stávky  – Niektoré kasína a typy hier umožňujú poistenie stávky v prípade, že krupiérova karta je Eso. Takmer tretina kariet v  hre BlackJack má hodnotu 10 a tak je cca. 30 % šanca, že krupiér bude mať BlackJack. Hráč môže poistiť v tomto prípade stávku maximálne do hodnoty 50 % svojej základnej stávky. V prípade, že krupiér bude mať skutočne na ruke BlackJack, hráč nepríde o žiadne peniaze.

Ďalšia karta (hit)Výraz hit označuje v terminológii BlackJacku vypýtanie si ďalšej karty hráčom od krupiéra. Táto činnosť sa uskutočňuje v prípade, že má hráč na ruke nízku hodnotu kariet a chce sa priblížiť súčtu 21. Pýtať si môže od krupiéra karty, kým sám neukončí hru, resp. neprekročí hodnotu 21 a prehrá. Pýtať si ďalšiu kartu hráč nemôže ani v prípade, že na začiatku kola zdvojnásobil stávku.

Dvojnásobná stávka (double)Hráč môže zdvojnásobiť svoju základnú stávku na začiatku každého kola. Ak bola základná stávka napríklad 20 eur, môže ju zvýšiť na hodnotu 40 eur. Po zdvojnásobení stávky dostane hráč ešte jednu kartu a jeho hra končí. Oplatí sa túto činnosť zvoliť len v prípade, že máme veľkú istotu, že nasledujúca karta nám vylepší celkový súčet a „netropneme“. A tiež keď vidíme, že krupiér má nízku prvú kartu.

Rozdeliť, stáť či vzdať sa – vysvetlenie ďalších pojmov

Rozdelenie kariet (split) – Ak hráč dostane na ruku dve karty s rovnakou hodnotou, môže zvoliť split, to znamená rozdelenie kariet. Ak zvolí možnosť rozdelenia kariet, na začiatku ďalšieho kola dostane od krupiéra ku každej karte ďalšiu. Hráč pridá druhú stávku a hrá v podstate s dvoma rukami naraz. S každou rukou hrá zvlášť, pre každú môže voliť rozdielne činnosti. Split dáva hráčovi väčšiu šancu poraziť krupiéra, pretože ten hrá vždy len s jednou rukou.

Stáť (stand) – Túto možnosť hráč v BlackJacku volí v prípade, že má pocit dostatočne silnej kombinácie kariet na ruke, prípadne keď sa obáva „tropu“, teda, že prešvihne súčet kariet 21. Jeho kolo tak končí. Na ťahu je krupiér, ktorý nemá možnosť zvoliť stáť. Ťahať musí karty až dovtedy, kým nemá na ruke súčet 17 a viac.

Vzdanie sa (surrender) – Nie všetky kasína ponúkajú hráčom takúto možnosť. Občas je dobré ju využiť, nakoľko sa vďaka nej dajú eliminovať vysoké straty. V prípade, že hráč vidí, že mu na ruku prišla zlá karta a krupiér má silnú kartu, môže usúdiť, že lepšie bude vzdať sa. Tento krok môže zvoliť na začiatku ďalšieho kola. Ak zvolí inú činnosť, prípadne si vypýta ďalšiu kartu, prichádza o možnosť vzdať sa. V prípade, že sa hráč rozhodne vzdať, príde o polovicu svojej stávky.

BlackJack

zdroj: depositphotos

Tvrdá a mäkká ruka v hre BlackJack

V terminológii BlackJacku sa stretávame s pojmami tvrdá ruka a mäkká ruka. Pre Základy Black Jacku je vhodné poznať ich význam.

Tvrdá ruka (hard hand) – neznamená ruku plnú mozoľov, ako by názov mohol napovedať. Označuje sa tak ruka hráča či krupiéra, na ktorej nie je eso.

Mäkká ruka (soft hand) – označenie pre ruku hráča či krupiéra, na ktorej je Eso a teda sú dve hodnoty kariet. Eso sa totiž môže počítať ako 1 a 11.