Prečo sa často ani úspešný hráč pokru netlačí do vysokých stávok?

Pomaly ďalej zájdeš! Vysvetlíme vám, prečo sa častokrát ani veľmi úspešný hráč pokru zbytočne netlačí do vyšších stávok.

Najbežnejšie dôvody, prečo často ani úspešný hráč pokru nezasadne za stôl s vysokými stávkami

Strategické limity a obmedzenia

Úspešný hráč pokru má svoju úspešnú pokrovú stratégiu. Ale tie prinášajú svoje limity a obmedzenia. To je jeden zo zásadných dôvodov, prečo sa ani skvelí hráči často neposúvajú k stolom s vyššími stávkami. Jednoducho, ich stratégia neprináša svoje ovocie pri stoloch s vyššími stávkami a tak zostávajú pri tých nižších, kde vyhrávajú. V prípade, že hráte s riskantnou pokrovou stratégiou, tak pri stoloch s vyššími stávkami riziko niekoľkonásobne stúpa. Pri týchto stoloch nájdete špičkových hráčov a nebude jednoduché pri nich vyhrávať.

Tvrdá konkurencia

V nadväznosti na predošlý odstavec musíme spomenúť tvrdšiu konkurenciu ako ďalší z dôvodov, prečo ani úspešný hráč pokru sa zbytočne netlačí k stolom s vysokými stávkami. Nejeden hráč žiaril na stoloch s nižšími stávkami a myslel si, že to tak bude aj pri posune k stolom s vyššími stávkami. No tvrdo narazil! Konkurencia pri týchto stoloch je skutočne prémiová a preto mnoho aj dobrých hráčov radšej zostáva vyhrávať pri stoloch s nižšími stávkami.

Skúsenosti

Opäť nadviažeme na predošlý bod, resp. odstavec. Úspešný hráč pokru je ten, ktorý vie priznať aj svoje chyby a nedostatky. Mnoho z nich sa popálilo pri prechode na stoly s vyššími stávkami. Usúdili a veľmi správne, že ešte na túto úroveň nie sú pripravení a pri stoloch s nižšími stávkami zbierajú ďalšie potrebné skúsenosti a dolaďujú svoje stratégie.

Kapitálové obmedzenia

Aj úspešný hráč pokru môže mať veľký problém pri snahe presunúť sa k stolom s vyššími stávkami so svojím kapitálom. Áno, presne tak. Čaká na teba nielen tvrdšia a nebezpečnejšia konkurencia, ale aj vyššie buy-iny a vyššie stávkové minimá. Jednoducho, nemajú dostatok finančných prostriedkov na posun „hore“. Preto zostávajú hrať pri stoloch s nižšími stávkami, pri ktorých majú vyššiu úspešnosť výhry a nižšie kapitálové náklady.