Prehľad výherných kombinácií v Texas Hold’em poker

Určite nám dáte za pravdu, že poker patrí medzi najobľúbenejšie nielen kartové, ale hazardné hry celkovo. Texas Hold’em poker zas figuruje jednoznačne na vrchole obľúbenosti medzi pokrovými hrami.

Texas Hold’em poker bezpochýb možno považovať za najobľúbenejšiu verziu pokru. Pravidlá hry určujú desať výherných kombinácií a my sme pripravili ich stručný prehľad. Kombinácie sme zoradili od najslabšej po tú najsilnejšiu.

Výherné kombinácie v Texas Hold’em poker

High hand (high card) – V prípade, že nemajú hráči na ruke žiadnu kombináciu kariet, rozhoduje o víťazovi hodnota najvyššej karty. Pokiaľ je táto karta zhodná s protihráčovou, tak rozhoduje hodnota druhej najvyššej karty a takto postupujeme až do určenia víťaza.

Pair – Dvojica kariet s rovnakou hodnotou. V prípade, že majú dvaja hráči pár, tak rozhoduje hodnota tohto páru. V prípade rovnakej hodnoty páru rozhoduje ďalšia najvyššia karta.

Two pairs (dva páry) – Dve dvojice kariet s rovnakou hodnotou. Pokiaľ majú hráči zhodne túto kombináciu, tak rozhoduje hodnota vyššieho páru na ruke. V prípade, že je rovnaká, tak rozhoduje hodnota nižšieho páru. Ak je zhodná aj tá, potom rozhoduje piata karta zvaná kicker.

Three of a kind (trojica kariet s rovnakou hodnotou) – Pokiaľ nastane zhoda hodnoty kariet v trojici u viacerých hráčov, potom rozhoduje hodnota ďalšej najvyššej karty na ruke.

Straight (postupka) – Klasická postupka alebo päť po sebe nasledujúcich kariet s postupnou hodnotou. Eso možno použiť ako kartu s hodnotou 1. Najsilnejšia je postupka A-K-Q-J-T.

Flush – Kombinácia piatich kariet v rovnakej farbe. Pokiaľ nastane zhoda pri viacerých hráčoch, rozhoduje karta s najvyššou hodnotou. Flush je piata najsilnejšia výherná kombinácia v Texas Hold’em poker.

Full House – Kombinácia dvojice a trojice. Pokiaľ nastane zhoda pri viacerých hráčoch, tak rozhodujúca je hodnota trojice. Ak je aj v tomto prípade zhoda, tak rozhoduje hodnota dvojice.

Four of a Kind (štvorica) –  Kombinácia štyroch kariet v rovnakej hodnote.

Straight Flush (čistá postupka) – Postupka piatich po sebe nasledujúcich kariet v rovnakej farbe. Druhá najsilnejšia kombinácia v hre Texas Hold’em poker.

Royal Flush (kráľovská postupka) – Najvyššia možná kombinácia kariet v tejto hre. Vrcholom je postupka v zložení 10 – J – Q – K – A v rovnakej farbe.